VIRTUAL TOUR & WEBSITE 360°

รับผลิต VIRTUAL TOUR และ WEBSITE 360° ใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่แสดงผลแบบ 360° เหมาะกับการทำ Online Exhibition ,แนะนำสถานที่ ,แนะนำบริการ ,สื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะกับงานของคุณ

ติดต่อสอบถาม
virtual tour

ความเป็นมา

ณ ปัจจุบันในโลกยุค New Normal การไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ จัดกิจกรรม (Event) หรือ นิทรรศการ (Exhibition) กลายเป็นเรื่องยากในการจัดในสถานที่จริงๆ เทคโนโลยี 360° จึงเข้ามามีบทบาท ที่ผู้ใช้สามารถเที่ยวชมสถานที่เปรียบเสมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่ หรืองานจัดแสดงนั้น จริงๆ แค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

มีระบบอื่นๆ ที่ส่งเสริมการขายได้
VIZ Studio เรามีระบบสมัครสมาชิก ,ระบบกรอกแบบสอบถาม ,ระบบเก็บสถิติ ที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เจ้าของกิจการสามารถเก็บข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าหรือ บริการต่อไป

รองรับระบบการ ซื้อ-ขาย สินค้า
เรามีระบบ ซื้อ-ขาย E-commerce ที่จะทำให้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีผ่าน ระบบ Online เหมือนมีหน้าร้านอยู่บน เว็บไซต์

รองรับการแสดงผลทั้ง 3D Model และ รูปหรือวิดีโอ แบบ 360°
ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบ ที่ต้องการผลิตเพื่อนำเสนอได้ทั้งแบบ 3D Model เต็มรูปแบบ หรือแบบ ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แบบ 360° จากสถานที่จริง

October 2021

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
“พลังพลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพ”

Samatcha2021

ผลงานที่เราทำงานให้กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นนิทรรศการออนไลน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่จัดทำเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มาในหัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพ” มาร่วมบันทึกสิ่งดีๆ ร่วมชี้ทิศทาง สร้างสรรค์โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ของประเทศไทย และเราจะเป็นพลังพลเมือง ตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพ ที่มีพลังพร้อมสู้ในทุกๆวิกฤตไปด้วยกัน

May 2021

DIPromvirtual

www.DIPromvirtual.com

ผลงานที่เราทำงานร่วม กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็น Exhibition แสดงสินค้า แปรรูปของประเทศไทย ผ่านระบบ Online เต็มรูปแบบ มีระบบ login ระบบสั่งสินค้าตามห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นอีกก้าวสำคัญที่เข้ามาพัฒนา สินค้าแปรรูปของประเทศไทย ให้ก้าวสู่สากล ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั่วโลก

October 2020

SapaThai

www.SapaThai.com

เว็บไซต์ แนะนำรัฐสภาที่ใหญ่ที่อยู่ในโลกอย่าง สัปปายะสภาสถาน ที่เป็นรัฐสภาของประเทศไทย มีระบบนำเที่ยวแบบรูปถ่าย 360° จากสถานที่จริง และแบบโมเดลสามมิติ ที่ทำให้ทุกคนเข้าไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ในรัฐสภาของประเทศไทย