@Line App & Chat Bot

รับทำ @Line App & Chat Bot เครื่องมือที่จะช่วยเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจของคุณและลูกค้า ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพิ่ม Brand Loyalty ขยายช่องทางการขาย และแก้ปัญหาในธุรกิจ

เชื่อมต่อคุณกับลูกค้า

รับทำ Line official account, Line@ และ Chatbot เพื่อขยายความสามารถให้ไลน์มีระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า, ซื้อ-ขายสินค้า และตอบแบบสอบถาม เป็นต้น

ระบบจัดการที่หลากหลาย

ระบบจองคิว

สร้างเครื่องมือให้ Line@ สามารถจองคิวหรือจองห้องพักได้ มีระบบบริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการหรือเก็บข้อมูลได้ ผ่านระบบหลังบ้าน และสามารถให้พนักงานเข้ามาแก้ไขได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ระบบจัดการสินค้า

ให้ Line official account แก้ปัญหาหนักใจให้เจ้าของร้าน โดยระบบจะมีข้อมูลสินค้าภายในร้าน และแจ้งลูกค้าได้ว่าสินค้าเหลือปริมาณเท่าไหร่ และรวมถึงการจัดการสต๊อคสินค้าให้เจ้าของกิจการ ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดที่เกิดในกระบวนการทำงาน

ระบบเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ผ่านระบบสมาชิก ขยายผลไปสู่การเรียนการสอนผ่าน Online มีระบบจัดการบทเรียนให้ ครูผู้สอนสามารถ จัดการบทเรียน, ระบบจัดการสอบวัดผล และเก็บคะแนน

ระบบเก็บข้อมูล

ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ระบบบันทึกประวัติการรักษา หรือประวัติการสั่งซื้อ ระบบเก็บสถิติ สำหรับรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำการตลาด

ระบบประกาศข่าว

ประกาศข่าวสาร ผ่าน Line@ สามารถตั้งเวลาประกาศข่าวและแจ้งเตือน ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของท่านไม่พลาดทุกข่าวสารและโปรโมชั่นของธุรกิจ

แชทบอท

ตอบคำถาม FAQ ผ่านระบบอัตโนมัติ ลดการทำงานและเพิ่มการดูแลลูกค้า ให้ระบบจัดการแทนพนักงาน เพื่อพนักงานจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้น ลดภาระในการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถใส่ใจกับการบริการลูกค้าของคุณได้เยอะขึ้น

February 2020

Hisa Organic

พัฒนาระบบสมัครสมาชิก และสั่งซื้อน้ำผักผลไม้สดแบบส่งรายวัน มีระบบจองนัดหมายเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ตามวัน-เวลา มีระบบสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์แบบแพ็กเกจและโปรโมชัน พร้อมระบบหลังบ้านที่เจ้าของกิจการสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

October 2020

PET Shop

พัฒนาระบบสมาชิกสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง ให้สามารถแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนให้กับสมาชิกของคลินิก พร้อมบันทึกการรักษา และนัดหมายการรักษา มีบันทึกการรักษา รวมไปถึงระบบซื้อคูปองสำหรับการรับบริการอาบน้ำตัดขน