มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา VIZ Studio

เรามุ่งสร้างความแตกต่าง กล้าคิด กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกอยู่เสมอ

” อ่านรายละเอียด ด้านล่างได้เลย “

เพราะเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเรา คือ

“พนักงานทุกคนต้องมีความสุขกับการทำงานและเป็นที่ยอมรับ”

เราจึงพร้อมสนับสนุน ให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในหลายๆด้านเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ รู้จักการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเสริมสร้างสังคม ให้ก้าวทันยุคสมัย นำผลงานของลูกค้า
สู่การเดินทางไปยังจุดหมายแห่งความสำเร็จร่วมกัน….

คนที่เรากำลังมองหา

VIZ Passion

มีแรงผลักดัน มุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้สำเร็จ รู้จักการวางแผนและร่วมกันแก้ปัญหา

VIZ Energy

เต็มที่กับสิ่งที่ทำ กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงความเป็นตัวตน เพื่อเติมพลังให้ทุกคน

VIZ GOAL

มีเป้าหมายให้ตัวเอง และเคารพเป้าหมายของคนอื่น ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

VIZ DNA

มีความตื่นตัว เปิดใจรับสิ่งใหม่ เข้ากับเพื่อนร่วมงานและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ

Why VIZ Studio ?

Victory

ชัยชนะ

ความสำเร็จจะเริ่มขึ้นเมื่อเริ่มทำ..เอาชนะใจตัวเอง ให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย เรามุ่งมั่นให้พนักงานพัฒนาตัวเองไปกับทีม

Idyllic

เรียบง่าย

เราทำงานบนพื้นฐานของความเรียบง่าย ไม่กดดันจนเกินไป พนักงานต้องมีความสุขกับการทำงาน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

Zenith

จุดสูงสุด

การพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่การต่อยอดต่างๆในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรทุกคนเป็นกำลังหลักให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า

การทำงานของ VIZ Studio

ประกาศรับสมัคร

Designer

 • ใช้งาน Figma ทำงานและคุยงาน
 • หากมี Skill 3D จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • Unity
 • พร้อมที่จะลอง Software ใหม่ๆ เพราะเราลองของใหม่กันตลอด
 • ทำงาน work from home
 • มีการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่มีเหตุมีผล อดทนต่อทุกปัญหาที่พบเจอ ใช้สติมากกว่าอารมณ์เพื่อช่วยกันหาทางออกของทุกๆงาน

Programmer

 • มีผลงานที่เห็นแล้วร้องว้าว
 • Unity
 • ใช้งาน Figma ในการส่งต่องาน และคุยงาน
 • มี skill three.js และ React.js
 • ทำงาน work from home
 • มีการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่มีเหตุมีผล อดทนต่อทุกปัญหาที่พบเจอ ใช้สติมากกว่าอารมณ์เพื่อช่วยกันหาทางออกของทุกๆงาน

น้องฝึกงาน

ตำแหน่ง
Programmer, Designer

 • มีสวัสดิการ อาหารฟรี เช้า-กลางวัน-เย็น
 • Unity
 • ใช้งาน Figma ในการส่งต่องาน และคุยงาน
 • ทำงาน work from home
 • มีการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่มีเหตุมีผล อดทนต่อทุกปัญหาที่พบเจอ ใช้สติมากกว่าอารมณ์เพื่อช่วยกันหาทางออกของทุกๆงาน